Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Știri și evenimente

Direcția SIlvică Bacău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
20-12-2021

Direcția SIlvică Bacău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

Direcția SIlvică Bacău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”refacere drum forestier calamitat Rautica” propus a se dealiza în județul Bacpum com. Coțofănești, sat Balca.

Comuna Coțofănești anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului.
20-12-2021

Comuna Coțofănești anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

" COMUNA COȚOFĂNEȘTI, titular al proiectului ,,Asfaltare drumuri locale, comuna Coțofănești, județul Bacău" propus a fi realizat în intravilanul comunei Coțofănești, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Comuna Coțofănești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
26-11-2021

Comuna Coțofănești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

"COMUNA COȚOFĂNEȘTI, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Asfaltare drumuri locale, comuna Coțofănești, judeșul Bacău," propus a fi amplasat în intravilanul comunei Coțofănești, județul Bacău,

PRIMĂRIA COMUNEI COȚOFĂNEȘTI VĂ INFORMEAZĂ !
17-11-2021

PRIMĂRIA COMUNEI COȚOFĂNEȘTI VĂ INFORMEAZĂ !

ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 NOIEMBRIE 2021 PRELUAREA GUNOIULUI DE LA AGENȚII ECONOMICI ȘI GOSPODĂRIILE CETĂȚENILOR SE VA FACE ÎN MOD SELECTIV ADICĂ :

 

 

FIECARE AGENT ECONOMIC ȘI GOSPODĂRIE VA PRIMI ÎN MOD GRATUIT  UN SAC PLASTIC VOLUMINOS ÎN CARE VEȚI PUNE :

 

-        DEȘEURI CARTON ( HÂRTIE,TIPĂRITURI ) CARE TREBUIE SĂ FIE USCATE PLIATE ȘI LEGATE

-        DEȘEURI PLASTIC ( PUNGI ȘI PET-URI ) CARE TREBUIE SĂ FIE STRIVITE-PRESATE

-        DEȘEURI DOZE METAL ( CAPACE, CUTII ) CARE SE DEPOZITEAZĂ STRIVITE

 

ACEST SAC CU DEȘEURI SE VA RIDICA O DATĂ PE LUNĂ ÎN ULTIMA JOI DIN LUNĂ)

CELELALTE TIPURI DE GUNOI SE VOR PUNE ÎN PUBELĂ.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren
03-11-2021

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact

Comuna Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău,  Cod Fiscal- 4353110, Telefon/Fax- 023430001/0234330216

E-mail- cons_loc_cotofanesti@yahoo.com

Anunț mediu
02-11-2021

Anunț mediu

Breahnă SIlviu, titular al proiectului ”Construire Hală confecționare sticlă pentru tâmplărie și împrejmuire teren” propus a firealizat în comuna Coțofănești, sat Bîlca, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren
01-10-2021

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău, Cod Fiscal- 4353110, Telefon/Fax- 023430001/0234330216 E-mail- cons_loc_cotofanesti@yahoo.com

 

Raport final de informare și consultare a publicului în etapa IV PUG și RLU
25-08-2021

Raport final de informare și consultare a publicului în etapa IV PUG și RLU

RAPORT FINAL DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI IN ETAPA IV

lmplicarea si consultarea publicului in etapa aprobarii propunerilor PUG si R.L.U aferent - pentru ,,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) SI R.L.U., COMUNA COTOFANESTI, JUD.BACAU

Anunț public privind etapa propunerilor preliminare aferente PUG întocmit în conformitate cu Ord.2701
13-08-2021

Anunț public privind etapa propunerilor preliminare aferente PUG întocmit în conformitate cu Ord.2701

Avand in vedere Ord.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de lnformare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea P.U.G. se face cunoscuta publicului etapa propunerilor preliminare:

Initiator: Primaria Comunei Cotofanesti

Elaborator: CC UR6AN DECOR SRL

Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor disponibile la sediul primăriei Comunei Cotofanesti

in perioada 13.08.2021 - 30.08.2021, intre orele 8,00 - 16,00.

Publicul este invitat sa participe la dezbaterea publica in scopul consultarii publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zona in data de  30.08.2021 începand cu ora 14,00.

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dezbatere publicului prin anunt la sediul primariei si publicat pe pagina de internet.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului - dna cons urbanism Uleru Elena.

Adresa primarie.Com. Cotofanesti, str. Principala, nr.412, tel./fax 0234330001/0234330216;

email: cons_loc_cotofanesti@yahoo.com, contact@comunacotofanesti.ro. 

Anunț privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului pentru actualizare PUG și RLU
09-08-2021

Anunț privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului pentru actualizare PUG și RLU

Prin prezentul anunt aducem la cunostinta publicului interesat ca a fost finalizata procedura legala de informare si consultare a publicului pentru documentatia „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, COMUNA COTOFANESTI, JUD BACAU"

08-07-2021

Solicitare acord de mediu

STNG Transgaz SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu a proiectului „Refacere izolație conductă Onești - Adjudul Vechi în zona localităților Căiuți, Urechești, Cașin, reabilitare traversări aeriene în zona Ștefan cel Mare, Coțofănești și pod Ștefan cel Mare”

Observațiile se primesc la sediul Agenției pentru protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr.23.

16-06-2021

Informare SC COMTRANS SOREA SRL

Informarea este efectuată de SC COMTRANS SOREA SRL, sat Parava, comuna Parava, jud. Bacau, Tel. 0745074748, ce solicita de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BACAU, AVIZ DE GOSPODARIRE APELOR, pentru activitatea:" Lucrari pentru decolmatarea, regularizarea si reprofilarea albiei minore prin exploatarea agregatelor minerale din PERIMETRUL COTOFANESTI AVAL", curs de apa, rau Trotus, mal drept, comuna
COTOFANESTI , Jud. Bacau".

10-06-2021

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact

Comuna Coțofănești, cu sediul în comuna Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău, Cod postal 607130, CIF- 4353110, Telefon/Fax- 023430001/0234330216

E-mail- contact@comunacotofanesti.ro sau cons_loc_cotofanesti@yahoo.com

Lansarea proiectului ” ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI COȚOFĂNEȘTI,  SAT BÎLCA, BORȘANI, JUDEȚUL BACĂU”
09-06-2021

Lansarea proiectului ” ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI COȚOFĂNEȘTI, SAT BÎLCA, BORȘANI, JUDEȚUL BACĂU”

Comuna Coțofănești, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 554/13.05.2021 semnat cu AM POIM, anunță începerea proiectului " Alimentarea cu gaze naturale a comunei Coțofănești, sat Bîlca, Borșani,județul Bacău", cod SMIS 2014+ 140633, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 8- Sisteme inteligente și sustenabile de transport a energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2- Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor natural cu alte state vecine, Apelul - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final;.
Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01 Februarie 2019 și data 31 Decembrie 2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din comuna Coțofănești prin construirea infrastructurii de distribuție gaze naturale și implementarea unor sisteme inteligente de control, automatizare, comunicaţii şi management al reţelei.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.Imbunătățirea managementului rețelei, prin conceptul „Smart energy transmission system", care va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, etc., toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, îmbunăățind integritatea si siguranța în exploatare a acestuia si implicit creșterea eficienței energetice.
2.Construirea unei rețele inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale cu o lungime de 20.515 km, a unui SRM și a unei conducte de racord.
3. Conectarea la infrastructura inteligenta de transport gaze naturale a unui număr de 1.036 de gospodării..

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.412.273,33 lei.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 19.319.996,59 lei.

Date de contact beneficiar:Comuna Coțofănești, Str. Principală, nr. 412, județul Bacău, România, cod poștal 607130, telefon 0234330001, fax 0234330216, poştă electronică: contact@comunacotofanesti.ro, persoana de contact Miftode Petronia Manuela -Manager de proiect UIP.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

06-05-2021

Analiză a Amenajamanetului fondului forestier

APM Bacău anunță publicul interesat că în urma analizei Amenajamentul fondului forestier propietate privată aparținând comunei Coțofănești, UP I PĂȘUNI COȚOFĂNEȘTI, administrat de R.N.P. Romsilva, Direcția Silvică Bacău prin Ocolul Silvic Căiuți, a consultării membrilor Comitetului Special constituit, decide ca planul mai sus menționat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată.

02-04-2021

Informare efectuata de SNTGN Transgaz SA

Aceasta informare este efectuata de: SNTGN Transgaz SA, cu sediul in Medias, str. P-ta C.I. Motas nr.1, prin SC CISGAZ SA cu sediul in Santana de Mures jud.Mures, str. Voinicenilor nr. 686 care intentioneaza sa solicite de la SGA Bacau aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor "Refacere izolatie, inlocuire conducta 020" Onesti -Adjudul Vechi, in zona Loc. Caiuti, Urechesti, Casin si reabilitare traversari aeriene in zona Loc. Stefan cel Mare, Cotofanesti, si pod Stefan cel Mare" care este amplasata intravilanul si extravilanul localitatii Cotofanesti.

18-03-2021

Anunț - amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată

COMUNA COȚOFĂNEȘTI, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a Planului  "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Coțofănești , Unitatea de Producție I Pășuni Coțofănești, județul Bacău".

          Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului pot fi consultate la APM Bacău, strada. Oituz, nr.23, municipiul Bacău, județul Bacău, în zilele de luni - vineri, între orele 8,00-14,00 .

          Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău până la data de 05.04.2021

Concurs pentru ocupare post contractual Șef SVSU
26-01-2021

Concurs pentru ocupare post contractual Șef SVSU

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzătoru funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Ordinului MAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, Primăria comunei Coțofănești, str. Principală, nr.412, jud. Bacău, anunță organizarea concursului petru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală:

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ȘOFER
25-01-2021

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ȘOFER

Membrii Comsiei de concurs nominalizați prin Dispoziția primarului nr.2 din 05.01.2021 au verificat dosarele de înscriere ale candidaților și au dispus rezultatele din fișierele atașate.

Informare încheiere nou contract avizare PUG și RLU
20-01-2021

Informare încheiere nou contract avizare PUG și RLU

Informam publicul ca, din cauze naturale intervenite (decesul arhitectului), intre noi si societatea SC PROURBIX SRL BACAU elaborarea Planului Urbanistic General nu a mai putut fi finalizata, ca urmare s-a procedat la incheierea unui nou

contract - 562/01.02.2021 cu firma CC URBAN DECOR SRL, reprezentata de dna. Lefter Catrinel pentru actualizarea datelor, avizarea PUG-ului si aprobarea acestuia precum si a RLU. 

Anunț concurs pentru ocupare post contractual
08-01-2021

Anunț concurs pentru ocupare post contractual

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Coțofănești, cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr.412, jud. Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coțofănești:

  • 1 post de Șofer, debutant - birou juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat, administrativ și resurse umane.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Coțofănești, după cum urmează:

- proba scrisă în data de 01.02.2021, ora 10.00, la sediul instituției;

- proba practică în data de 02.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției.

- proba interviu în data de 02.02.2021, ora 11.00, la sediul instituției.

Data publicării și afișării anunțului de concurs : 08.01.2021.

 

Condițiile de participare și bibliografia se regăsesc în documentul afișat.

10-12-2020

Documentație de atribuire - licitație publică

În vederea atribuirii contractului de închiriere a terenul extravilan disponibil, în suprafață de 15ha, situate în comuna Coțofănești, T16, nr.212, propietate privată a comunei Coțofănești, jud. Bacău, în vederea amenajării unei balastiere

Documentația de atribuire cuprinde:

1. Caietul de sarcini

2. Fișa de date a procedurii

3. Contractul - cadru

4. Formulare

 

Vezi documentul atașat

14-09-2020

Comuna Coțofănești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

COMUNA COȚOFĂNEȘTI, titular al proiectului  "Alimentare cu gaze naturale a comunei Coțofănești , sat Bîlca, Borșani, jud. Bacău" propus a fi amplasat în satele Coțofănești, Bîlca, Borșani. Comuna Coțofănești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului.

Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare
13-09-2020

Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare

Aducem la cunoștința locuitorilor comunei Coțofănești, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora

25-08-2020

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA COȚOFĂNEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Coțofănești, satele: Coțofănești, Bîlca, Borșani , propus a fi realizat în comuna Coțofănești, judetul Bacău.

       Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau , str. Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului, telefon 0234330001.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2
05-08-2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2

Începând cu data de 05.08.2020, orele 00:00, pe întreg teritoriul județului Bacău se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție, ca măsură de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.

10-07-2020

S-a înființat centrul de colectare a deșeurilor voluminoase

Informăm populația că Centrul de colectare a deșeurilor voluminoase ( inclusiv saltele și mobilă ) este înfiiințat la fosta magazie CAP. Programul de primire este joi de la 08.00-12.00. Persoana responsabilă este d-nul Miftode Petre.
În cadrul acestui Centru de colectare aveti posibilitatea de a vă debarasa, fără plată și de deșeurile de hârtie, carton,sticlă, metal, materiale plastice, textile, ambalaje.

Colectare deșeuri voluminoase, DEE și deșeuri periculoase
15-06-2020

Colectare deșeuri voluminoase, DEE și deșeuri periculoase

 

Stimati cetateni,
Va informam ca Societatea Romprest va colecta de la populatie ( fara costuri) deseuri voluminoase, deseuri de echipamente electrice si electronice si deseuri periculoase din deseuri menajere. Va rugam sa dati dovada de responsabilitate, simt civic si grija fata de mediul inconjurator si sa fiti prezenti la aceasta actiune.

Va multumim pentru implicarea dumneavoastra!

data 04.07.2020( prima sambata din luna iulie ) între orele 10:45 - 11:00

LOCATIA- SCOALA COTOFANESTI

 

13-05-2020

INFORMARE cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

Aceasta informare este efectuată de către S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A., cu sediul social în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2, Tel/ fax: 0234 550023, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Siret, avizul de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor ce vor fi implementate în 41 unități adiministrativ teritoriale din județul Bacău, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”.

Înapoi

Horărâri CJSU

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus COVID-19

SIPOCAGAL